فعاليت هاي هفته ي دوم اسفند ماه پايه پنجم


قرآن:  روان خوانی صفحات 85و86 ، کار در کلاس و معنای لغات و قصه های قرآنی (عاقبت فرعون و فرعونیان) ارزشیابی کلاسی به صورت گروهی و انفرادی .


هدیه های آسمانی : دروس باغ سبزی تدریس و کلیه ی فعالیت های کتاب کار سر کلاس توسط دانش آموزان انجام و در این خصوص قصه و کتابخوانی به عمل آمود.


فارسی:درس صدای پای بهار تدریس شد و قوائد دستوری مربوط به این درس مضاف و مضاف الیه گفته شد . فعالیت های درس گذشته سر کلاس توسط دانش آموزان به ترتیب انجام و رفع اشکال شد. دیکته به صورت دوره ای چهار درس قبل گفته شد ه استفاده از شیوه خورشیدی برای بارش فکری و دانش آموزان استفاده شد.


جغرافی : درس پاکستان با استفاده از پاورپوینت و نقشه خوانی تدریس ، کشیدن نقشه و آشنایی با موقعیت جغرافیایی و آب و هوا..... پرسش و پاسخ کلاسی از سه درس گذشته .


تاریخ: درس قاجاریه توسط گروه گل مینا با استفاده از نمایش ، پرده خوانی ، نقشه خوانی ارائه شد.


مدنی : دروس 5 و 6 ، وحدت ارزشیابی و رفع اشکال شد.


علوم: ارائه پلی کپی و حل آن ، پرسش و پاسخ کلاسی و تدریس درس مبارزه پنهان تا صفحه 87 کار گلبول های سفید، استفاده از سی دی انیمیشن بدن انسان ، تحقیق در خصوص بیماری ها در گذشته و حال و مقایسه ی شیوه های درمان بیماری ها توسط همه دانش آموزان.


ریاضی: حل تمرین های دوره ای توسط لب تاب (هوشمند) توسط دانش آموزان و رفع اشکالات تمرین های دوره ای.نویسنده: اسماعيلي - حاتمي در تاریخ 17 اسفند 1392 - اظهار نظر (0)